มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

อาสาสติ๊กเกอร์ qr code facebook

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ รับสมัครอาสาสมัครจากธนาคารจิตอาสา ช่วยงาน “อาสาสติ๊กเกอร์ qr code facebook” ในชองจดหมาย ของมูลนิธิฯ จำนวน 17 คน ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ