มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

อาสาทำสวนเพื่อน้อง

มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ รับสมัครอาสาสมัครจากธนาคารจิตอาสา ช่วยงาน ทำสวนเพื่อน้อง
วันที่ 11 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมาขอบคุณมากค่ะย้อนกลับ