มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

อาสาติดลาเบลจุลสารหอยทากปูลม

มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ รับสมัครอาสาสมัครจากธนาคารจิตอาสา ช่วยงาน ติดลาเบลจุลสารหอยทากปูลมเพื่อจัดส่งวารสารหอยทากปูลม ฉบับที่ 80 ให้กับผู้ใหญ่ใจดี ที่สนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิเพื่อเด็กพิการมาตลอดปี 2561 ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ