มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

อาสาจัดสถานที่

มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ รับสมัครอาสาสมัครจากธนาคารจิตอาสา ช่วยงาน จัดสถานที่ ทำความสะอาด มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ และเตรียมต้นดาวเรือง ในงาน มพก.น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ “ส่งใจถึงฟ้า อาลัยพ่อ” ที่จะจัดขึ้น ในวันที่ 24 ตุลาคม 2560 นี้


ย้อนกลับ