มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

อาสาจัดของ ตลาดเดินได้ ครั้งที่ 9

มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ รับสมัครอาสาสมัครจากธนาคารจิตอาสา ช่วยงาน คัดแยกเสื้อผ้า และของใช้มือสอง เพื่อเตรียมจัดงาน ตลาดเดินได้ ครั้งที่ 9 ณ มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ วันที่ 29 มิถุนายน 2562 ที่จะถึงนี้ ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ