มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

อาสากรอกแอลกอฮอล์ และติดสติ๊กเกอร์

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ รับสมัครอาสาสมัครจากธนาคารจิตอาสา ช่วยงาน “อาสากรอกแอลกอฮอล์และติดสติ๊กเกอร์” จำนวน 4 คน ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ