มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

“อัศวิน” เปิดกิจกรรมปลูกสะพาน “หนึ่งกระถาง หนึ่งแรงใจ เพื่อพระปกเกล้าสกายปาร์กของทุกคน”

ผู้ว่าฯ กทม. เป็นประธานนำคณะผู้บริหารร่วมกิจกรรมปลูกสะพาน “หนึ่งกระถาง หนึ่งแรงใจ เพื่อพระปกเกล้าสกายปาร์กของทุกคน” ณ สวนสมเด็จพระปกเกล้าฯ เขตพระนคร

วันนี้ (11 มิ.ย.) เมื่อเวลา 07.00 น. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดกิจกรรมปลูกสะพาน “หนึ่งกระถาง หนึ่งแรงใจ เพื่อพระปกเกล้าสกายปาร์กของทุกคน” โดยมี นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC) และภาคีพัฒนา สำนักงานเขตในพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกิจกรรม ณ สวนสมเด็จพระปกเกล้าฯ เขตพระนคร และสวนป่าเฉลิมพระเกียรติ เชิงสะพานพระปกเกล้า เขตคลองสาน

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ร่วมกับศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC) และภาคีพัฒนา จัดกิจกรรมปลูกสะพาน “หนึ่งกระถาง หนึ่งแรงใจ เพื่อพระปกเกล้าสกายปาร์กของทุกคน” ในโครงการปรับปรุงภูทัศน์ทางสัญจรบนโครงสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณช่องกลางสะพานพระปกเกล้า หรือ “สวนลอยฟ้าเจ้าพระยา” (Chao Phraya Sky Park) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวสาธารณะให้กับกรุงเทพมหานคร ผ่านการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม และความเป็นเจ้าของร่วมกันของทุกภาคส่วน สร้างความตระหนักรู้เรื่องพื้นที่สีเขียวแก่สาธารณะ ส่งเสริมและสร้างทัศนียภาพให้กับพื้นที่โครงการดังกล่าว โดยร่วมกันปลูกต้นหว้า บริเวณสวนสมเด็จพระปกเกล้าฯ เขตพระนคร และปลูกต้นปีบ บริเวณสวนป่าเฉลิมพระเกียรติ เชิงสะพานพระปกเกล้า เขตคลองสาน

สำหรับโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ทางสัญจรบนโครงสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณช่องกลางสะพานพระปกเกล้า หรือสะพานด้วน เป็นการปรับปรุงโครงสร้างเดิมของรางรถไฟฟ้าลาวาลินที่ถูกปล่อยทิ้งร้าง ไม่ได้ใช้ประโยชน์มานานกว่า 36 ปี ให้กลายเป็นสวนสาธารณะลอยฟ้า พร้อมมุมพักผ่อน ทางเดิน และทางจักรยาน ความยาว 280 เมตร ความกว้าง 8.50 เมตร และติดตั้งราวกันตกความสูงประมาณ 2-3 เมตร รวมทั้งติดตั้งลิฟต์สำหรับผู้พิการบริเวณทางขึ้นลง 2 ฝั่ง ทั้งฝั่งสวนสมเด็จพระปกเกล้าฯ เขตพระนคร และสวนป่าเฉลิมพระเกียรติ เขตคลองสาน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้พิการและผู้สูงอายุ นอกจากนี้ ด้านภูมิสถาปัตยกรรมมุ่งเน้นการใช้งานบำรุงรักษาง่าย โดยเลือกใช้พรรณพืชที่เหมาะสมกับสภาพอากาศของกรุงเทพมหานคร มีต้นมะกอกน้ำเป็นไม้ยืนต้นหลัก และพรรณพืชอีกนานาชนิด อาทิ ชาข่อย ใบต่างเหรียญ รัก หญ้าหนวดแมว ยี่โถ ชงโค ต้อยติ่ง เอื้องหมายนา ฯลฯ ซึ่งจะช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวและต้นไม้ให้เมือง อีกทั้งพืชบนสวนลอยฟ้ายังมีประโยชน์กับแมลงและระบบนิเวศโดยรวมด้วย ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครได้ประกวดตั้งชื่อสวนสาธารณะลอยฟ้าดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการได้คัดเลือกชื่อเรียบร้อยแล้ว โดยจะใช้ชื่อว่า “สวนลอยฟ้าเจ้าพระยา” (Chao Phraya Sky Park) ซึ่งจะเป็นจุดเชื่อมต่อการเดินทางสัญจรระหว่างฝั่งธนบุรีกับฝั่งพระนคร พร้อมจุดชมวิวที่สวยงามกลางแม่น้ำเจ้าพระยา ท่ามกลางความร่มรื่นของต้นไม้บนสะพาน ตลอดจนเป็นการส่งเสริมภูมิทัศน์ย่านกะดีจีน-คลองสาน

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ในวันนี้กรุงเทพมหานคร ร่วมกับศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC) และภาคีพัฒนา จัดกิจกรรมปลูกสะพาน “หนึ่งกระถาง หนึ่งแรงใจ เพื่อพระปกเกล้าสกายปาร์คของทุกคน” ในโครงการปรับปรุงภูทัศน์ทางสัญจรบนโครงสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณช่องกลางสะพานพระปกเกล้า หรือสวนลอยฟ้าเจ้าพระยา เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และสร้างทัศนียภาพที่ร่มรื่นสวยงามให้กับสวนลอยฟ้าเจ้าพระยา ซึ่งต้นไม้บางส่วนที่นำมาปลูกอย่างเช่น ต้นลีลาวดี ก็ได้ล้อมย้ายมาจากบริเวณท่าช้างข้างพระบรมมหาราชวัง อีกทั้งได้รับมอบเพิ่มเติมจากหน่วยงานต่างๆ ปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีสวนสาธารณะ จำนวน 39 แห่ง พื้นที่รวมทั้งหมด 3,743 ไร่ 2 งาน ตลอดระยะ 4 ปี ที่ตนได้รับตำแหน่งได้ปลูกต้นไม้ไปแล้วกว่า 1 ล้านต้น ซึ่งเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ ยังได้มาตรวจความเรียบร้อยในการปรับปรุงอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งในภาพรวมโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จกว่า 90% เหลือการเก็บรายละเอียดของงานอีกเล็กน้อยประมาณ 10% เช่น การจัดทำป้ายชื่อสะพานให้เรียบร้อย และการบำรุงรักษาต้นไม้ให้สวยงาม อย่างไรก็ตามสวนลอยฟ้าเจ้าพระยา นับว่าเป็นสวนสาธารณะข้ามแม่น้ำในเมืองหลวงแห่งแรกของโลก เชื่อมต่อการเดินทางสัญจรระหว่างฝั่งธนบุรีกับฝั่งพระนคร รวมถึงในอนาคตจะทำทางเชื่อมต่อไปยังคลองโอ่งอ่างไปจนถึงย่านเยาวราชอีกด้วย ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครจะเรียนเชิญนายกรัฐมนตรีมาเป็นประธานในพิธีเปิด “สวนลอยฟ้าเจ้าพระยา” (Chao Phraya Sky Park) เพื่อให้ประชาชนได้ใช้บริการอย่างเป็นทางการต่อไปในช่วงปลายเดือน มิ.ย. 63

ขอบคุณ : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0066&postid=0021192&currentpage=1

ขอบคุณ… https://mgronline.com/qol/detail/9630000060593


ย้อนกลับ