มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ออกบูธในงาน การประชุมวิชาการระดับชาติฯ

เมื่อวันที่ 23-24 มิถุนายน 2559 มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ร่วมออกบูธในงาน การประชุมวิชาการระดับชาติ งานวิจัยทางการศึกษาพิเศษ ครั้งที่ 6 “วิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กในศตวรรษที่ 21: เรียนให้เป็นสุข สนุกกับการเรียน”จัดโดย สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย และสมาคมแอลดีแห่งประเทศไทย ณ อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

33384 33599 33604 33610


ย้อนกลับ