มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

อพท. 7 จัดประชุม-เสวนา รวมพลังขับเคลื่อนอารยสถาปัตย์ จังหวัดสุพรรณบุรี สู่เมืองท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเพื่อคนทั้งมวล

ที่โรงแรมสองพันบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) โดย อพท. 7 สำนักงานพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง ร่วมกับมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล และเครือข่ายการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล (Tourism for All) จัดการประชุม-เสวนาขับเคลื่อนอารยสถาปัตย์และการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเพื่อคนทั้งมวล เมืองโบราณอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี และพื้นที่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา โดยดร.สมจินต์ ชาญกระบี่ ผู้จัดการ อพท.7 กล่าวว่าอารยสถาปัตย์ หรือ Friendly Design เป็นเรื่องสำคัญในการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและบริการต่างๆเพื่อให้รองรับคนทั้งมวลได้ เราอยากให้ทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย ทุกสภาพร่างกาย สามารถเข้าถึงและใช้บริการสถานที่และทุกบริการของภาครัฐและภาคเอกชนต่างๆ ได้อย่างสะดวก ปลอดภัยและเสมอภาคเท่าเทียมอย่างแท้จริง

อพท.7 และหน่วยงานต่างๆ จะตั้งมั่นส่งเสริมผลักดันเรื่องการสร้างทำอารยสถาปัตย์ในจังหวัดสุพรรณบุรีให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ภายใน 3 ปี เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่คนทุกกลุ่มวัย โดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้พิการ มีผู้ร่วมเวทีเสวนาประกอบด้วย นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ดร.สมจินต์ ชาญกระบี่ ผู้จัดการ อพท.7 ศาสตราจารย์ ดร.ชุมเขต แสวงเจริญ หัวหน้าศูนย์ออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นายวรยุทธ กิจกูล นักธุรกิจมนุษย์ล้อ ผู้ก่อตั้งดำเนินแคร์ รีสอร์ท ต้นแบบอารยสถาปัตย์ จังหวัดราชบุรี และนายกฤษนะ ละไล ประธานมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล และมีผู้บริหารองค์กรจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน รวมถึงผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลเข้าร่วมงาน พร้อมออกบูธจำหน่ายสินค้าของสมาชิกมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวลและชุมชนในจังหวัดสุพรรณบุรีด้วย

ขอบคุณ : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0066&postid=0021472&currentpage=1

ขอบคุณ… https://bit.ly/3iIDmsT


ย้อนกลับ