มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

อบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย “การปฐมพยาบาล”

วันที่ 6 กรกฎาคม 2559 มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ร่วมกับ สมาคมเพื่อคนพิการแห่งประเทศไทยจัดอบรมความรู้ด้านการนวดไทยหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการโดยครอบครัว ให้กับผู้ดูแลเด็กพิการทางด้านร่างกายหรือการเคลื่อนไหว จำนวน 20 ครอบครัว โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.)ภาคบ่าย การอบรม หัวข้อ การปฐมพยาบาล วิทยากรโดย พยาบาลวิชาชีพหน่วยกู้ชีพ โรงพยาบาลเลิดสิน

IMG_5909 IMG_5927 IMG_5928 IMG_5947 IMG_5961 IMG_5979 IMG_5991 IMG_5994 IMG_6015


ย้อนกลับ