มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

อบรมสวนบำบัดขั้นพื้นฐานฯ(สำหรับบุคลากร)

อบรมสวนบำบัดขั้นพื้นฐานในโครงการสวนบำบัดสำหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2558 สำหรับบุคลากร รุ่นที่ 1 เรียนรู้เรื่อง สมุนไพรใกล้ตัว และสรุปบทเรียนการทำกิจรรม สวนบำบัดสำหรับเด็กพิการ ณ มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

IMG_0570 IMG_0630 IMG_0637 IMG_0674 IMG_0699


ย้อนกลับ