มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

อบรมสวนบำบัดขั้นพื้นฐาน(บุคลากร)

เมื่อวันที่ 15-17 มีนาคม 59 ที่ผ่านมามูลนิธิเพื่อเด็กพิการร่วมกับ มูลนิธิเอ็มโอเอไทย จัดอบรมสวนบำบัดขั้นพื้นฐานระยะ 2
รุ่นที่ 1 ณ เดอะโกลเด้นฮิลล์ รีสอร์ท นครนายก (สำหรับบุคลากร) โดยมีวิทยากร Mrs.Mizuno Yuriko จากประเทศญี่ปุ่น

DSC_0001 DSC_0005 DSC_0025 DSC_0055 DSC_0058 DSC_0059 DSC_0060 DSC_0073 DSC_0078 DSC_0080 DSC_0105 IMG_3015 IMG_3027 IMG_3032 IMG_3044 IMG_3050 IMG_3056 IMG_3059 IMG_3073 IMG_3086 IMG_3092 IMG_3134 IMG_3150 IMG_3152 IMG_3155 IMG_3160 IMG_3176 IMG_3252 IMG_3279 IMG_3285 IMG_3297 IMG_3315 IMG_3348 IMG_3351 IMG_3353 IMG_3357 IMG_3358 IMG_3369 IMG_3372 IMG_3381 IMG_3388 IMG_3393 IMG_3425 IMG_3426 IMG_3427 IMG_3430 IMG_3435 IMG_3445 IMG_3451 IMG_3491 IMG_3492 IMG_3523 IMG_3526 IMG_3528 IMG_3531 IMG_3533 IMG_3537 IMG_3540 IMG_3549 IMG_3553 IMG_3560 IMG_3564 IMG_3565 IMG_3570 IMG_3573 IMG_3577 IMG_3586 IMG_3591 IMG_3599 IMG_3602 IMG_3606 IMG_3608 IMG_3614 IMG_3627 IMG_3643 IMG_3644 IMG_3645 IMG_3654 IMG_3672 IMG_3686 IMG_3691 IMG_3702 IMG_3704 IMG_3713 IMG_3716 IMG_3731 IMG_3749


ย้อนกลับ