มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

อบรมสวนบำบัดขั้นพื้นฐาน(ผู้ปกครอง)

เมื่อวันที่ 18-20 มีนาคม 59 ที่ผ่านมามูลนิธิเพื่อเด็กพิการร่วมกับ มูลนิธิเอ็มโอเอไทย จัดอบรมสวนบำบัดขั้นพื้นฐานระยะ 2 รุ่นที่ 1 ณ เดอะโกลเด้นฮิลล์ รีสอร์ท นครนายก (สำหรับผู้ปกครอง) โดยมีวิทยากร Mrs.Mizuno Yuriko จากประเทศญี่ปุ่น

001 (2) 001 (4) 001 (5) 001 (7) 001 (8) 001 (10) 001 (12) 001 (15) 001 (18) 001 (19) 003 (1) 003 (17) 003 (19) 003 (24) 003 (26) 003 (27) 003 (32) 003 (33) 003 (35) 003 (37) 003 (39) 003 (40) 003 (50) CSC_0128 DSC_0007 DSC_0009 DSC_0011 DSC_0041 DSC_0046 DSC_0047 DSC_0048 DSC_0052 DSC_0055 DSC_0057 DSC_0062 DSC_0064 DSC_0065 DSC_0070 DSC_0071 DSC_0073 DSC_0074 DSC_0078 DSC_0082 DSC_0086 DSC_0092 DSC_0093 DSC_0096 DSC_0097 DSC_0100 DSC_0101 DSC_0110 DSC_0111 DSC_0114 DSC_0119 DSC_0121 DSC_0122 DSC_0123 DSC_0124 DSC_0143 DSC_0150 DSC_0152 DSC_0159 DSC_0176 DSC_0177 DSC_0180 DSC_0187 DSC_0230 DSC_0240 DSC_0253 DSC_0260 DSC_0282 DSC_0299


ย้อนกลับ