มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

อบรมสวนบำบัดขั้นพื้นฐานฯ(สำหรับผู้ปกครอง)

อบรมสวนบำบัดขั้นพื้นฐานฯ(สำหรับผู้ปกครอง) รุ่นที่ 1 ในวันที่ 12 ตุลาคม 2558 วิทยากร Mrs.Mizuno Yuriko ได้จัดกิจกรรมย่อย ให้ผู้เข้าร่วมอบรมปลูกต้นทานตะวันงอกและเรียนรู้เรื่องของดิน และทำแบบประเมินกิจกรรม ถ่ายรูปร่วมกัน

IMG_1572 IMG_1579 IMG_1590 IMG_1607 IMG_1611 IMG_1616 IMG_1647 IMG_1651 IMG_1669


ย้อนกลับ