มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

อบรมสวนบำบัดขั้นพื้นฐานฯ(สำหรับผู้ปกครอง)

อบรมสวนบำบัดขั้นพื้นฐานฯ(สำหรับผู้ปกครอง) รุ่นที่ 1 ในวันที่ 11 ตุลาคม 2558 วิทยากร Mrs.Mizuno Yuriko ได้จัดกิจกรรมย่อย ให้ผู้เข้าร่วมอบรมปลูกผักบุ้งและผักโหระพาเพื่อสังเกตลักษณะการเจริญเติบโตของรากและทำสมุดบันทึกธรรมชาติ

IMG_1422 IMG_1428 IMG_1433 IMG_1444 IMG_1457 IMG_1487 IMG_1493 IMG_1507 IMG_1518 IMG_1522 IMG_1525 IMG_1533


ย้อนกลับ