มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

อบรมสวนบำบัดขั้นพื้นฐานฯ(สำหรับผู้ปกครอง)

อบรมสวนบำบัดขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 1(สำหรับผู้ปกครอง) ในวันที่ 10 ตุลาคม 2558 Mrs.Mizuno Yuriko ได้จัดกิจกรรมย่อย ให้ผู้เข้าร่วมอบรมทำสมุดบันทึกธรรมชาติ และ work shop ศิลปะใบไม้บนถุงผ้า..โดยผู้เข้าร่วมได้มุมมองในการสังเกตและการเปลี่ยนแปลงของตัวเองจากธรรมชาติ

IMG_1288 IMG_1296 IMG_1305 IMG_1318 IMG_1322 IMG_1331 IMG_1332 IMG_1356 IMG_1380


ย้อนกลับ