มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

อบรมสวนบำบัดขั้นพื้นฐานฯ(สำหรับบุคลากร)

อบรมสวนบำบัดขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 1 ในวันที่ 9 ตุลาคม 2558 วิทยากร Mrs.Mizuno Yuriko ได้จัดกิจกรรมย่อย ให้ผู้เข้าร่วมอบรมปลูกต้นทานตะวันและเรียนรู้เรื่องของดิน และทำแบบประเมินกิจกรรม ถ่ายรูปร่วมกัน

IMG_1102 IMG_1168 IMG_1180 IMG_1190 IMG_1196 IMG_1221


ย้อนกลับ