มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

อบรมสวนบำบัดขั้นพื้นฐาน(สำหรับบุคลากร)

อบรมสวนบำบัดขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 1 ในวันที่ 8 ตุลาคม 2558 วิทยากร Mrs.Mizuno Yuriko ได้จัดกิจกรรมย่อย ให้ผู้เข้าร่วมอบรมปลูกผักบุ้งและผักโหระพาเพื่อสังเกตลักษณะการเจริญเติบโตของราก…. 

IMG_1025IMG_1028 IMG_1029 IMG_1032 IMG_1050 IMG_1065 IMG_1069 IMG_1084


ย้อนกลับ