มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

อบรมสวนบำบัดขั้นพื้นฐานฯ(สำหรับบุคลากร)

อบรมสวนบำบัดขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 1 (สำหรับบุคลากร)ในวันที่ 7 ตุลาคม 2558 วิทยากร Mrs.Mizuno Yuriko ได้จัดกิจกรรมย่อย ให้ผู้เข้าร่วมอบรมทำสมุดบันทึกธรรมชาติ และ work shop ศิลปะใบไม้บนถุงผ้า..โดยผู้เข้าร่วมได้มุมมองในการสังเกตและการเปลี่ยนแปลงของตัวเองจากธรรมชาติ

IMG_0794 IMG_0814 IMG_0834 IMG_0843 IMG_0876 IMG_0894 IMG_0898 IMG_0919


ย้อนกลับ