มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

อบรมพัฒนาทักษะแกนนำผู้ปกครอง นครศรีธรรมราช

วันที่ 25 มิถุนายน 2563 ฝ่ายพัฒนาศักยภาพเด็กพิการโดยชุมชน มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ จัดอบรมพัฒนาทักษะแกนนำผู้ปกครองในการฟื้นฟูเด็กพิการ รุ่นที่ 1 ให้แก่ผู้ปกครองแกนนำชมรมผู้ปกครองเด็กพิการจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 7 คน โดยฝึกการวิเคราะห์สภาพปัญหา วางแผนการฟื้นฟูเด็กพิการอย่างถูกต้อง และฝึกการเป็นผู้ช่วยวิทยากรการฝึกการเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวแบบญี่ปุ่น (โดสะโฮ)


ย้อนกลับ