มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

อบรมความรู้เรื่องการป้องกันอัคคีภัย

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559 มูลนิธิเพื่อเด็กพิการจัด อบรมความรู้เรื่องการป้องกันอัคคีภัยเบื้องต้น ทั้งทฤษฎี และปฏิบัติ
จากสถานีดับเพลิงลาดพร้าว

img_9463 img_9477 img_9500 img_9528 img_9535 img_9567 img_9580 img_9595 img_9609 img_9612 img_9616 img_9621 img_9632 img_9642


ย้อนกลับ