มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

อบรมครอบครัวและผู้ดูแลเด็กพิการเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพเด็กพิการ (พ่อแม่มือใหม่)

         มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ โดยฝ่ายพัฒนาศักยภาพเด็กพิการฯ (CBR) และชมรมผู้ปกครองเด็กพิการจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดอบรม โครงการอบรมครอบครัวและผู้ดูแลเด็กพิการเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพเด็กพิการ (พ่อแม่มือใหม่) จำนวน 15 ครอบครัว ระหว่างวันที่ 15 – 17 มิ.ย.65 ณ ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาพใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช


ย้อนกลับ