มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

อบรมการฟื้นฟูเด็กพิการโดยชุมชน จ.ฉะเชิงเทรา

เมื่อวันที่ 17-19 พฤษภาคม 2559 มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ โดยแผนงานสร้างเครือข่าย ได้รับเชิญเป็นวิทยากร (คุณสมชาย รุ่งศิลป์ และคุณชัยภัทร สมจิตรพรหม) ในหัวข้อ การฟื้นฟูเด็กพิการโดยชุมชน (CBR) ที่ จ.ฉะเชิงเทรา  เพื่อเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้องค์กรเครือข่ายด้านเด็กพิการ

กลุ่มเป้าหมาย คือ บุคลากร ผู้ปกครองเด็กพิการ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล อาสาสมัคร และครูโรงเรียนเรียนร่วม  โดยแบ่งเป็นพื้นที่จัดกิจกรรม 3 พื้นที่ คือ อำเภอวังน้ำเปรี้ยว อำเภอพนมสาคาร และอำเภอเมือง

004
(บรรยากาศการอบรมอำเภอวังน้ำเปรี้ยว ผู้เข้าร่วม  73 คน)

001 003

(บรรยากาศการอบรมอำเภอพนมสารคาม ผู้เข้าร่วม 64 คน)

4-1 002

(บรรยากาศการอบรมอำเภอเมือง  ผู้เข้าร่วม 72 คน)

 


ย้อนกลับ