มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

อธิบดีปกครองท้องถิ่นยันจ่ายเบี้ยชรา-พิการตามกำหนด จ้าง 15,000 คน ดูแลผู้สูงอายุ

อธิบดีปกครองท้องถิ่น มั่นใจจ่ายเบี้ยคนชรา-ผู้พิการเดือน ต.ค.ตามกำหนด ขอประชาชนสบายใจได้ เตรียมจ้างอาสาสมัครบริการท้องถิ่น ช่วยดูแลผู้สูงอายุ 15,000 คน

วันนี้ (1 ต.ค.) นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กล่าวถึงกรณีการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความผู้พิการในเดือนตุลาคมนี้ ว่าขอให้ความมั่นใจว่าการดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความผู้พิการจะเป็นไปตามกำหนด โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมกับกรมบัญชีกลาง และสำนักงบประมาณ ได้พูดคุยหารือในเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด แม้จะมีการใช้งบประมาณปี 2563 ไปพลางก่อน แต่สำนักงบประมาณได้จัดสรรงบประมาณ 24% ซึ่งสามารถใช้ได้แน่ในช่วง 3 เดือนแรก และครอบคลุม

“ขณะนี้สำนักงบประมาณได้โอนงบประมาณมาที่กรมส่งเสริมฯ ตามปกติ โดยหลังจากนี้จะเป็นหน้าที่ของกรมส่งเสริมร่วมกับกรมบัญชีกลางในการตรวจสอบข้อมูล และดำเนินการตามกำหนด โดยประชาชนจะได้รับเบี้ยผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการในวันที่ 10 ตุลาคมและเดือนต่อไปก็จะได้รับตามกำหนด ขอให้ประชาชนสบายใจได้” นายประยูรกล่าว

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กล่าวถึงโครงการอาสาสมัครบริบารท้องถิ่นว่า ทางกรมส่งเสริมฯ ได้ทำโครงการการของบกระตุ้นเศรษฐกิจและสังคม และได้รับอนุมัติมาจำนวนเงิน 1,086 ล้านบาท เพื่อไปช่วยผู้สูงอายุ ที่มีภาวะพึ่งพิง โดยจะเป็นการจ้างบุคคลในพื้นที่เพื่อมาทำงานทั่วประเทศประมาณ 15,000 คน ซึ่งได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 5,000 บาท ระยะเวลาการจ้างงาน 12 เดือน ทั้งนี้จะเริ่มดำเนินการได้ในเดือนพฤศจิกายนนี้ โดยโครงการดังกล่าวเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพให้คนในพื้นที่

ขอบคุณ : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0066&postid=0021649&currentpage=1

ขอบคุณ… https://mgronline.com/politics/detail/9630000100439


ย้อนกลับ