มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.)

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 เวลา 15.30 น. ดร.สุชญา เฑียรแสงทอง ผู้อำนวยการ มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ได้เข้าพบ นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) เพื่อแนะนำการดำเนินงานของมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ (มพก.) และหารือแนวทางการขับเคลื่อนงานด้านเด็กพิการ


ย้อนกลับ