มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

อดใจรออีกนิดอีกสองวันได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยคนพิการ


วันนี้ 7 ตุลาคม 2563 เหลืออีกสองวันเท่านั้น ที่ผู้สูงอายุและคนพิการ จะได้รับ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยคนพิการ ซึ่งเดือนตุลาคมนี้ เบี้ยยังขีพผู้สูงอายุและ เบี้ยคนพิการ กรมบัญชีกลางภายใต้สังกัดกระทรวงการคลัง ได้เลื่อนจากเร็วขึ้น จากเดิมที่ต้องจ่ายทุกวันที่ 10 แต่เดือนนี้ติดวันหยุด ทางกรมบัญชีกลาง จึงได้เลื่อนจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และ เบี้ยยังชีพคนพิการ

รายละเอียดจ่าย เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพคนพิการ ในวันที่ 9 ตุลาคม นั้นเป็นอย่างไร ติดตามได้จากบรรทัดถัดจากนี้

ผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยผู้สูงอายุ ประกอบด้วย

– ผู้มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ปัจจุบัน เป็นการให้เงินช่วยเหลือแบบขั้นบันได ตามระดับอายุ คือ อายุ 60 – 69 ปี ได้รับเบี้ยยังชีพ 600 บาท

– อายุ 70 – 79 ปี ได้รับเบี้ยยังชีพ 700 บาท

– อายุ 80 – 89 ปี ได้รับเบี้ยยังชีพ 800 บาท

– อายุ 90 ปีขึ้นไป ได้รับเบี้ยยังชีพ 1,000 บาท

เบี้ยยังชีพความพิการ

– เบี้ยความพิการ – คนพิการทุกคนที่มีสมุด/บัตรประจำตัวคนพิการมีสิทธิลงทะเบียนขอรับ เบี้ยความพิการ คนละ 500 บาท/เดือนได้

– ซึ่งแต่เดิม เฉพาะคนพิการที่ไม่มีรายได้เท่านั้น จึงจะมีสิทธิได้รับเบี้ยยังฃีพ เดือนละ 500 บาท

– นอกจากนั้น คนพิการที่สูงอายุ หรือ อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป มีสิทธิได้รับทั้ง เบี้ยความพิการ และ เบี้ยผู้สูงอายุ รวมเดือนละ 1,000 บาท

ขอบคุณ : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0066&postid=0021667&currentpage=1

ขอบคุณ… https://www.thansettakij.com/content/451827


ย้อนกลับ