มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

อดีตรองปลัดกระทรวง พม.ทำกับข้าวแจกประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19

เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 ที่บริเวณวัดบ้านพระเสาร์ ตำบลพระเสาร์ อำเภอหมาชนะชัย จังหวัดยโสธร นายอภิชาติ อภิชาตบุตร อดีตรองปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ทำกับข้าวโดยได้ทำหมูผัดกระเพราไข่ดาวเพื่อแจกให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามโครงการ พม.เราไม่ทิ้งกัน ที่ทางสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธรได้จัดขึ้นในครั้งนี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

นายอภิชาติ อภิชาตบุตร อดีตรองปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยว่าการที่ได้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ทำให้ประชาชน ได้รับผลกระทบไปทั้งประเทศ ทั้งการประกอบอาชีพและความเป็นอยู่ทำให้ได้รับความลำบากด้วยความเป็นห่วงในวันนี้ทางสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดยโสธร บ้านพักเด็ก นายอำเภอมหาชนะชัย อบต.พระเสาร์ และ ภาคเอกชนได้ยกครัว พม.เราไม่ทิ้งกัน มาทำอาหารเพื่อแจกให้กับประชาชนได้รับประทาน นอกจากอาหารแล้วยังมีขนมและน้ำดื่มและถุงยังชีพมอบให้ผู้พิการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

ขอบคุณ : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0066&postid=0021102

ขอบคุณ… https://siamrath.co.th/n/157929


ย้อนกลับ