มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

หอพักเมก้าโฮมสเตย์ ร่วมกับ ศูนย์ศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองคาย เลี้ยงอาหารกลางวันให้กับเด็กศูนย์การศึกษาพิเศษ

อิ่มบุญอุ่นท้อง…หอพักเมก้าโฮมสเตย์ ร่วมกับ ศูนย์ศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองคายเลี้ยงอาหารกลางวัน สร้างความสุขให้กับเด็กศูนย์การศึกษาพิเศษ

วันที่ 28 ธันวาคม 2563 ณ ศูนย์ศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองคาย คุณอนุสรา พรมจักร์ เจ้าของ/ผู้จัดการหอพักเมก้าโฮมสเตย์ พร้อมคณะ ร่วมกับ นางสาวอำพร ราชติกา ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองคาย นำคณะ มาเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับเด็ก โดยมีคณะครู ผู้ปกครองและเด็กศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองคาย เข้าร่วม

คุณอนุสรา พรมจักร์ เจ้าของ/ผู้จัดการหอพักเมก้าโฮมสเตย์ กล่าวว่า กิจกรรมในวันนี้ หอพักเมก้าโฮมสเตย์ ร่วมกับ ศูนย์ศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองคาย มีความตั้งใจนำอาหารมาเลี้ยงน้องๆเด็กพิเศษ เพื่อเติมเต็มความสุขให้กับทั้งเด็กและผู้ปกครอง และวันนี้ก็ดีใจที่ได้เห็นรอยยิ้มเหล่านี้ ซึ่งต่อไปก็จะจัดกิจกรรมจิตอาสาแบบนี้อย่างต่อเนื่อง

สำหรับศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองคาย มีบทบาทหน้าที่ในการสนับสนุนการศึกษาในลักษณะศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม และเตรียมความพร้อม ของเด็กพิการเพื่อเข้าสู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาล โรงเรียนรวม และโรงเรียนเฉพาะความพิการ เพื่อพัฒนาและฝึกอบรมผู้ดูแลคนพิการ พัฒนาทักษะการเรียนรู้ มีการให้บริการทางการศึกษาตามบ้านคนพิการ ให้คำปรึกษาการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยครอบครัวและชุมชน

ทั้งนี้ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองคาย ได้ดูแลนักเรียนประกอบด้วย บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น,บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา,บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ,บุคคลออทิสติก และ บุคคลพิการซ้อน.

ขอบคุณ : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0066&postid=0022013&currentpage=1

ขอบคุณ… https://siamrath.co.th/n/207993


ย้อนกลับ