มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

หลักการใช้ยากับเด็กพิการ

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ได้จัดอบรม “หลักการใช้ยากับเด็กพิการ” โดยวิทยากร ภญ.ดร.ศิริรัตน์ ตันปิชาติ และทีมงานจากสมาคมเภสัชกรรมชุมชน ประเทศไทย ซึ่งในการอบรมครั้งนี้ผู้ปกครองมีความรู้มีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการใช้ยาที่ถูกต้องสำหรับเด็กพิการมากขึ้น


ย้อนกลับ