มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

‘หมอเหรียญทอง’ชู 2 แนวคิดช่วย‘โรงแรม’กระทบโควิด เปิดรับฟัง‘กักกันเชิงท่องเที่ยวสันทนาการ’

13 พฤษภาคม 2563 พล.ต.นพ. เหรียญทอง แน่นหนา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฏวัฒนะ และหนึ่งในกรรมการในคณะที่ปรึกษาด้านผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม ในศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 เกี่ยวกับแนวทางแก้ไขผลกระทบต่อโรงแรม หรืออาคารประเภทพักอาศัยที่มีการประกอบการคล้ายคลึงโรงแรม จากสถานการณ์ระบาดโควิด-19 มีเนื้อหาดังนี้

“แนวความคิดส่วนตัวในการแก้ไขผลกระทบต่อโรงแรมหรืออาคารประเภทพักอาศัยที่มีการประกอบการคล้ายคลึงโรงแรมจากสถานการณ์ระบาดโควิด-19

1. กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ/หรือส่วนราชการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันหาทางออกกฎกระทรวงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงแรมหรืออาคารประเภทพักอาศัยที่มีการประกอบการคล้ายคลึงโรงแรม ให้สามารถใช้อาคารดังกล่าวเพื่อเป็นสถานพักฟื้น หรือสถานรับเลี้ยงผู้สูงอายุ เด็ก และคนพิการ …ด้วยกฎกระทรวงนี้จะทำให้ผู้ประกอบการดังกล่าวสามารถประคับประคองกิจการของตน ประคับประคองการจ้างงานในสถานการณ์โควิด-19 ที่จะต่อเนื่องนานนับปี หรือโรคระบาดที่อาจอุบัติขึ้นในอนาคตเหนือความคาดหมายได้อย่างคล่องตัว

2. สมาคมโรงพยาบาลเอกชน ร่วมมือกับสมาคมโรงแรม เพื่อสนับสนุนการฝึกอบรมบุคลากรในสังกัดโรงแรมหรืออาคารประเภทพักอาศัยที่มีการประกอบการคล้ายคลึงโรงแรม ให้มีทักษะความรู้ความสามารถในการอภิบาลเบื้องต้น ตลอดจนการเป็นพี่เลี้ยงในการจัดระบบบริการสถานพักฟื้น หรือสถานรับเลี้ยงผู้สูงอายุ เด็ก และคนพิการ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ประกอบการดังกล่าวสามารถประคับประคองกิจการของตน ประคับประคองการจ้างงานในสถานการณ์โควิด-19 ที่จะต่อเนื่องนานนับปี หรือโรคระบาดที่อาจอุบัติขึ้นในอนาคตเหนือความคาดหมายได้ด้วยตนเอง”

พล.ต.นพ. เหรียญทอง ยังโพสต์ข้อความต่อเนื่อง ระบุว่า “ผู้ประกอบการทัวร์ได้โปรดจัดโปรแกรมแพ๊คเกจ “กักกันเชิงท่องเที่ยวสันทนาการ” ให้ดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติได้มาพำนักในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เช่น เกาะปิด ชายหาดปิด ป่าเขาลำเนาไพรที่เป็นภูมิประเทศปิด ระยะเวลา 14 วันอย่างประทับใจ โดยระยะเวลา 14 วันนั้นจะต้องเป็นการพำนักอาศัยที่ไม่มีการปฏิสัมพันธ์สัมผัสกับคนในท้องถิ่นอย่างเด็ดขาด …ส่งข้อความโปรแกรมแพ๊คเกจที่ท่านคิดมายังอินบ๊อกซ์ของผมโดยตรงครับ”

ขอบคุณ : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0066&postid=0021037

ขอบคุณ… https://www.naewna.com/politic/492423


ย้อนกลับ