มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

หน่วยเฉพาะกิจยะลาใส่ใจห่วงใยประชาชน เยี่ยมกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ ต.ท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา

ผบ.ฉก.ยะลา ลงพื้นที่ เยี่ยมชาวท่าสาป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา “โครงการหน่วยเฉพาะกิจยะลา ใส่ใจ ห่วงใย ประชาชนกลุ่มเปราะบาง”

วันนี้ (2 ม.ค 64) พล.ต.อุทิศ อนันตนานนท์ ผบ.ฉก.ยะลา หัวหน้าจิตอาสา 904 ภาค 4 พร้อมด้วย พ.ท.เอกนฤน ปานบุญ ผบ.ฉก.ยะลา 12 กำนันตำบลท่าสาป ผู้นำหมู่บ้าน และกลุ่ม อสม.ในพื้นที่ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนประชาชนกลุ่มเปราะบาง จำนวน 5 ครัวเรือนในพื้นที่ ม.3 ต.ท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา ประกอบด้วย นางเจ๊ะบูงอ สาและ อายุ 90 ปี ซึ่งมีอาการป่วยโรคชราภาพ พิการทางการเคลื่อนไหว บ้านเลขที่ 38 ม.3 บ้านลิมุด ต.ท่าสาป นางตีเม๊าะ สตาร์ อายุ 100 ปี ซึ่งมีอาการป่วยโรคชราภาพ บ้านเลขที่ 48 ม.3 บ้านลิมุด ต.ท่าสาป นางเจ๊ะเยาะ กูโน อายุ 85 ปี ซึ่งมีอาการป่วยโรคชราภาพ บ้านเลขที่ 34 ม.3 บ้านลิมุด ต.ท่าสาป นายฮัลมี มูซอ อายุ 48 ปี ซึ่งมีอาการป่วยเป็นโรคไต บ้านเลขที่ 59/2 ม.3 บ้านลิมุด ต.ท่าสาป นางมีเดาะ ราแดง อายุ 81 ปี ซึ่งมีอาการป่วยโรคชราภาพ พิการทางการเคลื่อนไหว บ้านเลขที่ 59/8 ม.3 บ้านลิมุด ต.ท่าสาป

ทั้งนี้ประชาชนกลุ่มเปราะบางดังกล่าว ได้รับผลกระทบและความเดือดร้อนจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ จชต.ทั้งในด้านความเป็นอยู่ คุณภาพชีวิต และการเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่จำเป็น ประกอบกับสถานะทางครอบครัวมีความยากจน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ได้รับการดูแลเข้าถึงการรักษาพยาบาล ความช่วยเหลือที่เหมาะสม พร้อมทั้งมอบถุงยังชีพ เเละเงินช่วยเหลือ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจต่อประชาชนในพื้นที่ต่อไป

ขอบคุณ : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0066&postid=0022025&currentpage=1

ขอบคุณ… https://bit.ly/3pEKBp0


ย้อนกลับ