มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

หนุ่มนักกิจกรรมเพื่อคนพิการ แต่งเพลงให้กำลังใจคนน่านร่วมสู้

จังหวัดน่าน หนุ่มนักกิจกรรมเพื่อคนพิการ แต่งเพลงให้กำลังใจคนน่านร่วมสู้ต่อสู้วิกฤตการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ โควิด 19 ให้เมืองน่านคงรักษาพื้นที่ไม่พบผู้ติดเชื้อ

วันที่ 3 เมษายน 2563 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ โควิด 19 ที่สงผลกระทบในด้านต่างๆ ของสังคม ตั้งแต่ระดับครอบครัว ไล่ไปจนถึงระดับโลก ที่ทุกประเทศทั่วโลกต่างประสบกับปัญหาเดียวกัน

และปัญหาจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น หากไม่สามารถหยุดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ โควิด 19 นี้ได้ แต่การจะหยุดการแพร่ระบาดต้องได้รับความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนของสังคม

จังหวัดน่าน ยังเป็นอีกพื้นที่หนึ่ง ที่การแพร่ระบาดยังไม่เกิดขึ้น ทั้งนี้ จากการร่วมมือร่วมใจ ระดมทรัพยากรบุคคล และด้านต่างๆ โดยการนำของผู้บัญชาการเหตุการณ์ในภาวะวิกฤติระดับจังหวัดคือ นาย วรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ซึ่งจากการเปรียบเทียบรูปถ่ายพบว่า สีผมท่านเปลี่ยนแปลงไป

และฝ่ายการแพทย์ที่มี นายแพทย์ ดิเรก สุดแดน รักษาการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน ที่รักษาการในตำแหน่งที่เกิดสถานการณ์ ที่เป็นเครื่องทดสอบความเป็นผู้นำได้เป็นอย่างดี และภาคสุดต่างๆ หากจะกล่าวนามคงจะต้องกล่าวสี่แสนกว่ารายชื่อ ที่ร่วมแรงร่วมใจกันป้องกันไม่ให้มีการระบาด ระดมความรู้ความสามารถในด้านที่ตนเองถนัด ร่วมปกป้องน่าน #Save Nan

โดยผู้สื่อข่าวพบเห็นอีกหนึ่งท่าน ที่ใช้ความรู้ความสามารถในด้านที่ตนเองถนัด ร่วมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ จิตอาสา หรือกลุ่มคน หรือบุคคลต่าง ที่ออกมาร่วมกันร่วมแรงร่วมใจ ผ่านความสามารถของตนเองเป็นบทเพลง ชื่อว่า #Save Nan

“ขอเป็นกำลังใจ ฝากเพลงนี้ไปใหน่านสู้ๆ ให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ เมืองที่ปลอดภัยจากโควิด-19 ช่วยกันเซฟน่าน อย่าออกจากบ้านหากไม่จำเป็น ใส่หน้ากากหมั่นล้างมือเช้าเย็น เก็บกักตัวอย่าได้มั่วสุม ฮักน่าน เซฟน่าน ฮักน่าน เซฟน่าน เซฟน่าน หากฮักน่าน เซฟน่าน หากอักน่าน หากคิดถึงกัน อย่าพึ่งกลับมา หากคิดถึงกัน

ให้ไลน์ผ่านมือถือ ด้วยรักและห่วงใย ขอพี่น้องชาวไทยให้ผ่านพ้นวิกฤต มาร่วมมือ ร่วมใจพิชิต ช่วยกันป้องกันโควิด ไวรัสสายพันธุ์ใหม่ ช่วยกันเซฟด่านหน้า แพทย์ พยาบาล ขอโปรดจงเห็นใจ ขอฝากเพลงส่งกำลังใจ ให้พี่น้องคนไทย ผ่านพ้นวิกฤต โควิด โควิด โควิด โควิด มาร่วมพิชิต โควิด-19 มาร่วมกันพิชิต โควิด-19”

จากการติดต่อสอบถามโดยผู้สื่อข่าว ถึงสิ่งที่ตั้งใจอยากสื่อสารผ่านบทเพลงเพื่ออะไร ได้ความว่า ผู้แต่งบทเพลงนี้ชื่อ เทิดศักดิ์ สารผัด เพื่อนๆเรียกแจ็ค อายุ 43 ปี อยู่ที่บ้านกิตตินันท์ ตำบลศรีษะเกษ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน อาชีพช่างซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า เปิดร้านชื่อแจ็คอิล็กทรอนิกส์

ด้านสังคม เป็นประธานชมรมคนพิการอำเภอนาน้อย และเป็นประธานฑูตอารยสถาปัตย์จังหวัดน่าน ได้ประสบอุบัติเหตุจนได้รับความพิการด้านร่างกาย คือ เป็นอัมพาตร่างกายท่อนล่าง เผยว่าเกิดจากอุบัติเหตุรถตกเหวที่ จังหวัดอุตรดิตถ์เมื่อปี 2537 แต่ไม่เคยคิดท้อในโชคชะตา

ทั้งส่วนตัวชอบทำงานด้านจิตอาสา ไม่ปล่อยให้ข้อจำกัดด่านร่างกายเป็นอุปสรรค ตอยช่วยเหลือสังคม เพื่อเป็นบททดสอบว่าความพิการไม่ใช่สิ่งที่ต้องคอยรับแต่ความช่วยเหลือจากสังคม แต่เป็นสิ่งที่สังคมต้องให้โอกาสให้สามารถใช้ชีวิตได้ และมีความชอบส่วนตัวด้านแต่งเพลง

จึงแต่งเพลงนี้เพื่อส่งกำลังใจให้ทุกภาคส่วนของจังหวัดน่าน ที่คอยร่วมแรงร่วมใจกัน ก้าวผ่านสถานการณ์วิกฤตการณ์ในครั้งนี้ ให้ผ่านพ้นไปด้วยดี และคงรักษาให้น่านเป็นพื้นที่ไม่พบการแพร่ระบาด ผ่านความคิดความรู้สึก ที่เฝ้าติดตามข้อมูลข่าวสารช่องทางต่างๆ

กลั่นกลองความรู้สึกเป็นถ้อยคำและบทความ ถ่ายทอดออกไปเป็นเสียงดนตรี เพื่อหวังว่าจะเป็นฟันเฟืองซี่เล็กๆ ซี่หนึ่ง ที่ได้ร่วมขับเคลื่อนสังคมต่อสู้กับวิกฤตการณ์ในครั้งนี้ ร่วมกันด้วยความสามัคคี

ขอบคุณ : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0066&postid=0020850

ขอบคุณ… https://www.77kaoded.com/news/chairat/1484293


ย้อนกลับ