มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

หนองคาย ตรวจเยี่ยมผู้ประสบปัญหาทางสังคม

ช่วงบ่ายของวันนี้ (4 มีนาคม 2564) นางรณิดา เหลืองฐิติสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วย หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเทศบาลเมืองหนองคาย ได้ออกตรวจเยี่ยมมอบสิ่งของและเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคม ให้กับผู้ประสบปัญหาทางสังคม ในเขตตำบลมีชัย เทศบาลเมืองหนองคาย จำนวน 4 ราย เป็นเงินรายละ 5,000 บาท

เริ่มจาก นางสมร อาสนะชัย อายุ 60 ปี อยู่บ้านเลขที่ 30 หมู่ 8 ต.มีชัย อ.เมือง จ.หนองคาย ซึ่งต้องดูแลหลานที่บิดาและมารดาไม่อุปการะเลี้ยงดูถึง 2 คน มีรายได้จากเงินเดือนของ อสม. 1,000 บาท/เดือน และรายได้จากการปลูกผักขาย 1,000 บาท/เดือน

รายที่ 2 คือ นายประมูล วิเศษสุนทร อายุ 58 ปี อยู่บ้านเลขที่ 5/1 หมู่ 8 ต.มีชัย อ.เมือง จ.หนองคาย มีสมาชิกในครอบครัว จำนวน 8 คน ภรรยาเป็นผู้พิการด้านจิตใจพฤติกรรม เข้ารับการรักษาตามที่แพทย์นัดที่โรงพยาบาลจังหวัดหนองคาย มีรายได้ไม่แน่นอนเฉลี่ย 2,000 บาท/เดือน รับเบี้ยคนพิการ 800 บาท/เดือน และรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 300 บาท

รายที่ 3 นายหยอง พลพิทักษ์ อายุ 58 ปี อยู่บ้านเลขที่ 226 หมู่ 6 ต.มีชัย อ.เมือง จ.หนองคาย อาศัยอยู่คนเดียว มีอาชีพเก็บของเก่าขาย รายได้ไม่แน่นอน บ้านยังไม่มีไฟฟ้า

และรายที่ 4 นายทองสุข สีนารักษ์ อายุ 63 ปี อยู่บ้านเลขที่ 30 หมู่ 1 ต.มีชัย อ.เมือง จ.หนองคาย อาศัยอยู่คนเดียว ไม่มีผู้อุปการะเลี้ยงดู ไม่มีงาน ไม่มีอาชีพ เนื่องจากป่วยไม่สามารถทำงานหนักได้ มีรายได้จากเบี้ยผู้สูงอายุ 600 บาท/เดือน และจากเบี้ยคนพิการ 800 บาท/เดือน

สำหรับการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมทั้ง 4 ราย พร้อมครอบครัวนั้น หน่วยงานเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในจังหวัดหนองคาย เทศบาลเมืองหนองคาย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก็ได้เข้าไปให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง ล่าสุดก็ได้พิจารณาเงินสงเคราะห์ฯครอบครัว ให้กับ นางสมร อาสนะชัย และ นายประมูล วิเศษสุนทร รายละ 9,000 บาท ส่วน นายประมูล วิเศษสุนทร และ นายทองสุข สีนารักษ์ ได้รายละ 8,000 บาท เพื่อให้เป็นค่าใช้จ่ายในการครองชีพ และจะยังคงเข้าไปดูแลและให้การช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องต่อไป

ขอบคุณ : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0066&postid=0022309&currentpage=1

ขอบคุณ… https://bit.ly/3uSHVYm


ย้อนกลับ