มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ส.ส.ก้าวไกลจี้รัฐส่งเสริมสวัสดิการคนพิการทางการได้ยิน

ส.ส.ก้าวไกลจี้รัฐส่งเสริมสวัสดิการคนพิการทางการได้ยิน พร้อมหามาตรการเยียวยาหลังจากผลกระทบโควิด-19

เมื่อวันที่ 29 พ.ค. ที่รัฐสภา นายธัญวารินทร์ สุขพิศิษฐ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกล พร้อมด้วยนายธัญยวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์ ในฐานะกรรมาธิการ เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มชาติพันธุ์ และผู้มีความหลากหลายทางเพศ สภาผู้แทนราษฎร เปิดโอกาสให้ผู้เข้าประกวดจากเวทีการประกวดคนหูหนวกเเละคนหูตึง Miss & Misster , Miss Queen Deaf Thailand 2020 ที่เรียกร้องขอให้รัฐบาลหาเเนวทางเเละมาตรการเยียวยาแก่ผู้พิการทางการได้ยิน หลังจากที่แต่เดิมจะมีการประกวด ในวันที่ 4 เม.ย. โดยได้รับผลกระทบจากการเเพร่ระบาดของโควิด-19 เลยทำให้ต้องเลื่อนจัดการประกวด โดยมีผู้เข้าประกวด ประกอบด้วยนักศึกษา เเละผู้ประกอบอาชีพธุรกิจ ข้าราชการ

จากการพูดคุยกันในส่วนผู้เข้าประกวดมีหลากหลายสาขาอาชีพ ในส่วนของนักศึกษา ไม่ได้มีผลกระทบโดยตรง เนื่องจากเพิ่งจะสำเร็จการศึกษา แต่ในส่วนของผู้ประกอบอาชีพ มีผลกระทบจากการที่รัฐบาลออกพระราชกำหนดบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน จึงส่งผลให้บริษัทหยุดงาน ช่วงโควิด-19 ทำให้ขาดรายได้ เเละมีภาระในการใช้จ่ายมากขึ้น เเต่หากรัฐบาลส่งเสริมมาตรการให้ได้รับอย่างทั่วถึง เนื่องจากบุคคลบางประเภท ไม่ได้รับสิทธิ์ เเละเข้าไม่ถึงบัตรสวัสดิการของผู้พิการ

ในส่วนประเด็นมาตรการเยียวยา 5,000 บาท ของรัฐบาลที่ไม่ได้รับสิทธิ์อย่างทั่วถึง เนื่องจากระบบระบุว่าเป็นเกษตรกร ทำให้ไม่รับการเยียวยา จากรัฐบาล เเละพบว่าปัญหาของผู้พิการทางการได้ยิน ไม่สามารถอ่านภาษาไทยได้ทุกคน จึงไม่สามารถเข้าถึงในระบบต่างๆของทางราชการ

ด้าน นายธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์ ในฐานะกรรมาธิการ กล่าวว่า สำหรับผู้พิการที่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยาและได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ให้ส่งรายชื่อมา ตนจะประสานไปยังกระทรวงพัฒนาสังคม เเละความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อให้กลุ่มผู้พิการได้รับการเยียวยาโดยตรง เเละในส่วนของการประกวด ตนจะช่วยประสานไปยังผู้จัดการประกวด เพื่อจ่ายค่าชดเชยเยียวยา เเละหามาตรการรองรับ โดยตนเเละพรรคก้าวไกลพร้อมที่จะร่วมหาเเนวทางในการจัดการประกวดเเบบnew normal เพื่อรองรับสถานการณ์หลังการเเพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อเป็นการร่วมโอบอุ้มสังคมไปด้วยกัน ผู้พิการสามารถทำงานเป็นที่มีคุณภาพได้ มีความสามรถหลายอย่าง รู้สึกดีใจเเละขอบคุณ ข้อมูลเหล่านี้จะเป็นข้อมูลที่เราจะช่วยไปผลักดันให้ผู้พิการได้มีที่ยืนในสังคมมากขึ้น

ทั้งนี้ นายธัญวารินทร์ สุขพิศิษฐ์ กล่าวทิ้งท้ายว่า ในฐานะที่ตนเป็นอดีตนายกสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย จะช่วยผลักดันให้เหล่าผู้สมัครเข้าประกวดได้ร่วมเข้ารับการอบรมด้านการเเสดง เพื่อเป็นแนวทางในการหามาตรการช่วยเหลือ เเละเยียวยา เเละเพิ่มขีดความสามารถของผู้พิการทางการได้ยิน

ขอบคุณ : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0066&postid=0021129

ขอบคุณ… https://www.newtv.co.th/news/57041


ย้อนกลับ