มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

สํานักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ส่งมอบความอบอุ่นให้ประชาชน 2 ตำบลในพื้นที่อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

วันนี้ (16 ม.ค.64) พลตรี ธีระยุทธ จินหิรัญ ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย เป็นประธานมอบชุดเครื่องกันหนาวให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ครอบครัวมีฐานะยากจน มีรายได้น้อย และขาดแคลนเครื่องนุ่งห่มในพื้นที่ตําบลโคกกลาง และตำบลจอมศรี อําเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี จำนวน 200 ชุด โดยมีพันเอกณัฐพงศ์ พรหมศร รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 2 (ฝ่ายพัฒนา), พันเอก ชัยวัฒน์ โสดา รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 2 (ฝ่ายบริหาร), พันเอก ชวลิต พบจันอัด เสนาธิการสำนักงานพัฒนาภาค 2, พันเอก นัฏฐชัย ปัญญาใส รองเสนาธิการ สำนักงานพัฒนาภาค 2 หัวหน้าส่วนราชการ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมพิธี

พันตรี วิษรุติ บงค์บุตร ปฏิบัติหน้าที่นายทหารกิจการพลเรือน กล่าวว่า สภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี มีอุณหภูมิลดลงอย่างรวดเร็ว เฉลี่ย 9-15 องศาเซลเซียส ทำให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุ ผู้พิการได้รับความเดือดร้อนจากภัยหนาว ซึ่งจากสภาพอากาศดังกล่าวสำนักงานพัฒนาภาค 2 จึงได้พิจารณาเลือกพื้นที่ตำบลโคกกลาง และตำบลจอมศรี เป็นพื้นที่เป้าหมายในการมอบชุดเครื่องกันหนาวให้กับประชาชนตามนโยบายของกองบัญชาการกองทัพไทย โดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา สำนักงานพัฒนาภาค 2 ดำเนินการมอบชุดเครื่องกันหนาวเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนทั้ง 2 ตำบลๆ ละ 100 ชุด ในชุดเครื่องกันหนาว 1 ชุด ประกอบด้วยเสื้อกันหนาว 1 ตัว ผ้าห่มกันหนาว 1ผืน หมวกไหมพรม 1 ใบ ถุงเท้าและถุงมืออย่างละ 1 คู่

พลตรี ธีระยุทธ จินหิรัญ ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กล่าวว่า ปัจจุบันสภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลงและแปรปรวน ซึ่งทำให้ขณะนี้หลายพื้นที่ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีอุณหภูมิลดลงพี่น้องประชาชนมีความเดือดร้อน ประสบกับปัญหาภัยหนาว โดยเฉพาะจังหวัดอุดรธานีก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน ซึ่งปลายปีที่ผ่านมาอุณหภูมิในพื้นที่ได้ลดลงมาเรื่อยๆ และคาดว่าจะมีลักษณะอากาศเช่นนี้ไปอีกระยะหนึ่ง จากสถานการณ์ดังกล่าวทางผู้บังคับบัญชาชั้นสูงในกองบัญชาการกองทัพไทยไม่นิ่งนอนใจ โดยเฉพาะผู้บัญชาการทหารสูงสุดและผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ได้สั่งการและมอบหมายให้สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ดำเนินการช่วยเหลือและดูแลประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ ให้ได้รับการบรรเทาทุกข์ตามความเหมาะสม

ขอบคุณ : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0066&postid=0022091&currentpage=1

ขอบคุณ… https://bit.ly/2LKG5qC (ขนาดไฟล์: 149)


ย้อนกลับ