มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ส่งมอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นให้กับสมาคมคนพิการนนทบุรี

วันที่ 17 กันยายน 2564 มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ส่งมอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น อาทิ ข้าวสาร แพมเพิร์ส หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ และน้ำยาฆ่าเชื้อ ให้กับสมาคมคนพิการนนทบุรี


ย้อนกลับ