มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

สุกี้ตี๋น้อย โอโซนวัน สรงประภา

🙏มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี #สุกี้ตี๋น้อย สาขาโอโซนวัน กับยอดเงินกิจกรรมวันนี้ จำนวนเงิน 130,666.- บาท เพื่อ #มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เนื่องใน #วันคนพิการแห่งชาติ 2565


ย้อนกลับ