มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

สุกี้ตี๋น้อย สาขาโอโซนวัน มอบเงินให้กับ มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี #สุกี้ตี๋น้อย สาขาโอโซนวัน กับยอดเงินกิจกรรมวันนี้ จำนวนเงิน 119,170.- บาท เพื่อ #มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เนื่องใน #วันคนพิการแห่งชาติ 2566


ย้อนกลับ