มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

สิงห์อาสา ขึ้นเชียงราย เปิดโครงการ “33 ปี หน่วยแพทย์เคลื่อนที่” ผนึก 5คณะแพทยศาสตร์ ดูแลพื้นที่หนาวหลัก


สิงห์อาสา ขึ้นเชียงราย เปิดโครงการ “33 ปี หน่วยแพทย์เคลื่อนที่” ผนึก 5 คณะแพทยศาสตร์ ดูแลพื้นที่หนาวหลัก

สิงห์อาสา โดย มูลนิธิพระยาภิรมย์ภักดี และบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ผนึกกำลังกับเครือข่ายสิงห์อาสาคณะแพทยศาสตร์ ใน 5 มหาวิทยาลัย ออกดูแลสุขภาพพี่น้องประชาชนในพื้นที่ห่างไกลที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาว

ได้แก่ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ดูแลพื้นที่จ.เชียงราย , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดูแลพื้นที่ จ.เชียงใหม่ จ.แม่ฮ่องสอน จ.ลำปาง จ.ลำพูน, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดูแลพื้นที่ จ.พะเยา จ.น่าน จ.แพร่, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดูแลพื้นที่ จ.ขอนแก่น จ.มหาสารคาม

และสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ดูแลพื้นที่ จ.นครราชสีมา จ.ชัยภูมิ ภายใต้โครงการ “33 ปี หน่วยแพทย์เคลื่อนที่” สานต่อภารกิจหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ที่มีปณิธานในการเดินหน้าขับเคลื่อนภารกิจต่อเนื่องมานานตั้งแต่ปี 2530 โดยโครงการนี้ได้เริ่มต้นที่จังหวัดเชียงรายเมื่อ 33 ปีที่แล้ว

โดยเมื่อวันที่ 26 พ.ย. 2563 ได้เริ่มโครงการ “33 ปี หน่วยแพทย์เคลื่อนที่” ในปีนี้ ที่จังหวัดเชียงราย โดยร่วมกับ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ออกตรวจสุขภาพประชาชน ที่โรงเรียนบ้านใหม่สุขสันต์ ต.ตาดควัน อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย

มีชาวบ้านจาก 2 หมู่บ้าน คือ หมู่ 4 หมู่บ้านใหม่สุขสันต์ และหมู่ 9 หมู่บ้านรักษ์พนา เป็นหมู่บ้านพื้นที่ราบสลับภูเขาสูง ทำให้ในช่วงฤดูหนาวมีอากาศหนาวเย็น มีชาวบ้าน กว่า 1,600 คน ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้สูงวัยและกลุ่มเด็ก รวมทั้งมีผู้พิการ เข้ารับการตรวจสุขภาพกับทีมแพทย์และรับมอบเสื้อกันหนาว

โดยภายในงานมี คุณรังสฤษดิ์ ลักษิตานนท์ ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหาร บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด นายแพทย์สมปรารถน์ หมั่นจิต อาจารย์ประจำสำนักวิชาแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และรองศาสตราจารย์นายแพทย์ณัฐพงศ์ โฆษชุณหนันท์ รองคณบดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเปิดงาน พร้อมทั้งบุคลากรโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ร่วมออกหน่วยแพทย์อาสาในครั้งนี้กว่า 20 ท่าน

ทั้งนี้ มูลนิธิพระยาภิรมย์ภักดี ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2518 ด้วยเจตนารมย์เพื่อช่วยเหลือดูแลสังคม ในด้านต่างๆ อีกทั้งยังได้จัดตั้งกลุ่ม “สิงห์อาสา” เพื่อทำภารกิจในการช่วยเหลือสังคม บรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน นอกจากนี้ยังมีอีกหลายโครงการสำคัญที่ทำมาอย่างต่อเนื่อง อาทิการมอบทุนการศึกษา ที่ทำมาอย่างต่อเนื่อง เป็นปีที่ 38

โดยให้ทุนการศึกษาแก่นิสิต-นักศึกษา ใน 22 มหาวิทยาลัยแล้ว รวมถึงการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ดูแลและให้ความรู้เรื่องสุขภาพกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ห่างไกลก็เป็นอีกหนึ่งภารกิจที่ทำต่อเนื่องมาเป็นเวลาถึง 33 ปี ติดต่อกัน

ขอบคุณ : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0066&postid=0021910&currentpage=1

ขอบคุณ… https://www.komchadluek.net/news/economic/450125


ย้อนกลับ