มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

สิงห์บุรีเปลี่ยน “เด็กแว้น” เป็น “อาสาสองล้อ” ช่วยผู้ยากไร้ช่วงโควิด-19

สิงห์บุรีเปลี่ยน “เด็กแว้น” เป็น “อาสาสองล้อ” กว่า 200 ราย ทำประโยชน์สังคม ส่งมอบอาหาร ช่วยผู้ยากไร้สู้โควิด-19

(27 เม.ย.63) นายประวีณ แจ่มศักดิ์ นายอำเภอเมืองสิงห์บุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม Lion Go สู้โควิด-19 “อาสาสองล้อเพื่อผู้ยากไร้” โดยศูนย์ป้องกันโควิด ภาคประชาชน จังหวัดสิงห์บุรี ได้มีการขับเคลื่อนภาคประชาชนร่วมกับหน่วยงานราชการ เพื่อลดข้อจำกัดด้านการเดินทางในการเข้าถึงอาหารของกลุ่มผู้ยากไร้

“กิจกรรม Lion Go สู้โควิด-19 อาสาสองล้อเพื่อผู้ยากไร้ เราได้เชิญชวนเด็กแว้น กลุ่มต่างๆ ในจังหวัดสิงห์บุรี มาทำประโยชน์ให้สังคม โดยการมาลงทะเบียนเป็นอาสาสมัคร แล้วไปสอบถามคนในหมู่บ้านตนเอง นำรายชื่อผู้ที่ได้รับผลกระทบโควิด-19 ส่งให้ ศูนย์ป้องกันโควิดภาคประชาชน เพื่อนำอาหารไปแจกจ่ายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนในพื้นที่ของตนเอง” นายธีรเศรษฐ์ กล่าว

อย่างไรก็ตาม มีกลุ่มอาสาสมัครที่ใช้รถจักรยานยนต์จำนวน 200 คัน ให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นผู้ส่งมอบอาหารจากจุดบริจาคอาหารของศูนย์ฯ ทั้ง 11 ศูนย์ ส่งถึงบ้านกลุ่มผู้ยากไร้จำนวน 3 กลุ่มได้แก่ ผู้ป่วยติดเตียง , ผู้สูงอายุยากไร้, ผู้พิการทางร่างกาย โดยเฉพาะผู้พิการทางสายตา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของกลุ่มผู้ยากไร้ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ต่อไป

ขอบคุณ : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0066&postid=0020960

ขอบคุณ… https://www.sanook.com/news/8104802/


ย้อนกลับ