มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ประกาศ รับรอง มูลนิธิเพื่อเด็กพิการฯ

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2567 บอร์ด สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ประกาศ รับรอง มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เป็น “หน่วยบริการที่รับการส่งต่อเฉพาะด้านการนวดไทยเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์” ตามมาตรา 3 ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อเพิ่มสิทธิประโยชน์ในการฟื้นฟูเด็กพิการ ให้เข้าถึงบริการนวดไทยเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพ


ย้อนกลับ