มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

สสส. ส่งความสุขสู่งานจิตอาสาพลังแผ่นดิน

สสส. ส่งความสุขสู่งานจิตอาสาพลังแผ่นดิน
ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. เดินหน้าส่งความสุข สร้างแรงบันดาลใจ ผ่านกิจกรรม #จิตอาสาพลังแผ่นดิน จากมือพี่ๆ จิตอาสาถึงมือน้อง มอบ “แชมพูสมุนไพร-เข็มขัดช่วยจับ” แก่มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ รวมพลังเกื้อกูล แบ่งปันด้วยการให้ “โอกาส” เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2560 ที่มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ซอยลาดพร้าว 47 กรุงเทพฯ ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดกิจกรรม #จิตอาสาพลังแผ่นดิน ตอน “DIY…ส่งจากมือพี่ถึงมือน้องมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ” นำผลิตภัณฑ์ช่วยเหลือผู้พิการที่ได้รับความร่วมมือจากจิตอาสาทั่วประเทศร่วม workshop อาทิ แชมพูสมุนไพร เข็มขัดช่วยจับ นำส่งมอบแก่น้องๆ ในมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ร่วมกันส่งต่อความเอื้อเฟื้อเกื้อกูล และแบ่งปันด้วยการให้โอกาสเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พร้อมทั้งสร้างแรงบันดาลใจการใช้ชีวิตแบบมีสุขภาวะอย่างมีความสุข

นางเบญจมาภรณ์ ลิมปิษเฐียร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. กล่าวว่า ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. ได้เปิดให้ประชาชนรวมพลังเพื่อร่วมกิจกรรม #จิตอาสาพลังแผ่นดิน “DIY…ส่งจากมือพี่ถึงมือน้องมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ” สานต่อตามพระราชปณิธานของพระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ที่ร่วมกันทำสิ่งดีๆ ให้แก่สังคม ในครั้งนี้ถือเป็นการรวบรวมผลิตภันฑ์ที่ได้จากเหล่าจิตอาสาผู้เข้าร่วมกิจกรรมของศูนย์เรียนรู้สุขภาวะมาส่งมอบถึงมือน้องๆ มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

 

 

ผอ.ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. กล่าวว่า นอกจากนี้ทาง ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ยังต่อยอดการจัดกิจกรรม #จิตอาสาพลังแผ่นดิน โดยจัด Workshop Young D.I.Y. ที่กำลังเป็นเทรนด์ฮิตในปี 2017 โดยสอนการเป็นนักคิด ทั้งแนวคิด หลักการ ขั้นตอนเพื่อนำผลงานสร้างประโยชน์ต่อสังคม โดยจัดกิจกรรม รวมทั้งหมด 5 กิจกรรม ประกอบด้วย 1. ถักไหมเป็นไออุ่น ส่งมอบผ้าพันคอ และหมวกไหมพรมให้น้องๆ ผู้ป่วยโรคเอดส์ และพระภิกษุสงฆ์ วัดพระบาทน้ำพุ 2. สมุดบันทึกสอดแทรกองค์ความรู้สุขภาวะสำหรับผู้สูงอายุ มอบให้แก่สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จ.นนทบุรี 3. ยางยืดเปลี่ยนชีวิตการออกกำลังกาย มอบให้แก่สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จ.นนทบุรี  4. เข็มขัดช่วยจับ มอบให้แก่มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ และล่าสุด   5. แชมพูสมุนไพร DIY…ส่งจากมือพี่ถึงมือน้อง… เพื่อมอบให้แก่น้องๆ มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ กิจกรรมทั้งหมดถือเป็นกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่ช่วยให้ผู้เข้าร่วมได้รับองค์ความรู้สำหรับนำไปปรับไช้พัฒนา เสริมสร้างสุขภาวะทั้งกายและใจสำหรับตัวเอง แล้วยังได้แสดงพลังจิตอาสา ร่วมสร้างชุดของขวัญแห่งความ SOOK นำไปมอบให้บุคคลไร้ที่พึ่ง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยสนับสนุนให้บุคคลเหล่านั้นได้รับโอกาสพัฒนาศักยภาพ และสามารถก้าวยืนได้ด้วยตัวเองต่อไป

สำหรับผู้สนใจร่วมกิจกรรม #จิตอาสาพลังแผ่นดิน ลงทะเบียนได้ที่ www.palangpandin.com หรือติดต่อศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ (สสส.) ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม ติดตามรายละเอียดกิจกรรมได้ที่ www.thaihealth.or.th/sook Facebook : SOOK  Line ID: Thaihealth_Center สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร 0817318270 หรือ โทร. 02-343-1500 กด 2

ที่มา: https://www.thaihealth.or.th/Content/


ย้อนกลับ