มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

สวัสดีปีใหม่ 2566

มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ขอส่งความสุขให้กับผู้ใหญ่ใจดีทุกๆ ท่าน และหากท่านประสงค์ที่จะร่วมบริจาคหรือสนับสนุนองค์กรสาธารณกุศล ก่อนที่จะเริ่มต้นปีใหม่ พ.ศ.2566 มูลนิธิฯ ขอเป็นองค์กรหนึ่งที่ท่านสามารถร่วมบริจาค โดยใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีประจำปีของท่านได้ตามกำหนดของกระทรวงการคลัง ลำดับที่ 325


ย้อนกลับ