มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

“สวนบำบัด” เพื่อเด็กพิการและครอบครัว

มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ จัดกิจกรรมรูปแบบสวนบำบัดที่เหมาะสมสำหรับเด็กพิการและครอบครัว เพื่อเป็นต้นแบบการรักษาแบบสวนบำบัดและฟื้นฟู แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ประสบการณ์การใช้สวนบำบัดกับเด็กพิการและครอบครัว
เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สัปดาห์สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 13 ภายใต้โครงการพัฒนารูปแบบสวนบำบัดที่เหมาะสมสำหรับเด็กพิการและครอบครัว สู่การมีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่น  เพื่อเป็นต้นแบบการรักษาแบบสวนบำบัดและฟื้นฟู ตลอดจนแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ประสบการณ์การใช้สวนบำบัดกับเด็กพิการ ที่เหมาะสมกับเด็กพิการและครอบครัว

สำหรับสวนบำบัดในช่วงบ่ายประกอบไปด้วยกิจกรรมที่เกี่ยวกับพืชและสวน เช่น การทำสวน การปลูกผักและไม้ดอก การขยายพันธุ์พืช เยี่ยมชมสวนสาธารณะ ป่า อุทยานต่างๆ ภายในงานมีกิจกรรม workshop :Garden Therapy เป็นการจำลองสวนบำบัดจากหน่วยงานต่างๆ จำนวน 6 กิจกรรม เด็กๆจะได้ใช้สัมผัสและได้กลิ่นของธรรมชาติอย่างใกล้ชิดในรูปแบบของสวนบำบัด ซึ่งช่วยกระตุ้นพัฒนาการเด็กพิการแบบองค์รวม เช่น กล้ามเนื้อมัดใหญ่ กล้ามเนื้อมัดเล็ก สติปัญญา สังคม อารมณ์ การสื่อความหมาย ความรู้สึกถึงการมีสุขภาวะที่ดี ทั้งทางกาย จิต และส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม

สำหรับกิจกรรมประกอบด้วย  1.ดอกไม้บำบัด (MOA) เป็นการจัดดอกไม้ลงในแจกันที่เตรียมไว้ ความงามจะช่วยให้จิตใจเราลดความขุ่นหมอง  2.ปลูกพืชสนุก…สุขภาวะดี (MOA)  3. ปลูกต้นอ่อน 4.ผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติ 5.ถาดทรายบำบัด มี 2 กิจกรรมด้วยกัน คือ  1.ให้เด็กๆไปเที่ยวทะเล โดยการนำทรายเปียกให้เด็กๆทดลองสัมผัสเหมือนได้ไปทะเลจริงๆ การได้รับสัมผัสที่นุ่มๆเด็กๆจะชอบมาก  กิจกรรมที่ 2 จะพาไปเที่ยวญี่ปุ่น เป็นการทำสวนเซนแบบญี่ปุ่น โดยมีไม้ไว้ทำลวดลายบนทราย และแต่งเติมด้วยหิน หรือจะวาดรูปบนทรายก็ได้ กิจกรรมนี้เน้นการผ่อนคลาย เบาสบาย และการเจริญสติ และ6.สายไหมสมุนไพร (ผู้ปกครอง มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ) เติมความหวานเข้าร่างกาย แต่เป็นความหวานจากสมุนไพรที่สามารถหาได้ง่ายๆ โดยนำมาใส่เครื่องทำสายไหมเท่านี้เราก็สามารถทานขนมสายไหมสมุนไพรได้แล้ว

ที่มา : https://www.dailynews.co.th/article/811914


ย้อนกลับ