มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

สรุปดราม่า เลื่อนจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เบี้ยความพิการ งบไม่พอ ขอกำหนดวันใหม่

จากกรณี “กรมบัญชีกลาง” ประกาศเลื่อน จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยคนพิการ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทำให้เงินยังไม่เข้าวันที่ 10 ก.ย.นี้ ตามกำหนด ชี้อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขอย่างเร็วที่สุด จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากในโลกออนไลน์ ทั้งนี้ ทีมข่าวไทยรัฐออนไลน์ จึงขอไล่เรียงประเด็นดังกล่าวให้ดังนี้

ตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 กรมบัญชีกลางได้จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยยังชีพผู้พิการ เข้าบัญชีเงินฝากของผู้มีสิทธิ์แต่ละคนโดยตรง พร้อมยังได้ออกปฏิทินการจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2563 (เดือนมกราคม-กันยายน 2563) เพื่อให้ทุกคนได้ตรวจสอบวันที่เงินจะโอนเข้าบัญชีกันด้วย ซึ่งปกติแล้ว จะจ่ายให้ทุกวันที่ 10 ของเดือน แต่หากเดือนใดตรงกับวันหยุด ก็จะเลื่อนวันขึ้นมาจ่ายให้เร็วขึ้น

ผู้สูงอายุมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนด จะได้รับเบี้ยยังชีพเป็นรายเดือนต่อเนื่องไปเรื่อยๆ ตลอดชีวิต โดยมีอัตราเพิ่มขึ้นเป็นขั้นบันไดตามช่วงอายุ ดังนี้

อายุ 60-69 ปี ได้รับเงิน 600 บาท/เดือน

อายุ 70-79 ปี ได้รับเงิน 700 บาท/เดือน

อายุ 80-89 ปี ได้รับเงิน 800 บาท/เดือน

อายุ 90 ปีขึ้นไป ได้รับเงิน 1,000 บาท/เดือน

ส่วนผู้พิการ คณะรัฐมนตรี ได้อนุมัติเพิ่มเบี้ยคนพิการจาก 800 บาท/เดือน เป็น 1,000 บาท/เดือน เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันของผู้พิการ โดยเริ่มจ่ายตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป

แต่เมื่อวันที่ 9 ก.ย. 2563 แฟนเพจ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองแสนสุข โพสต์ข้อความว่า กรมบัญชีกลางไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิรับเงินและโอนเข้าบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ภายในกำหนดเวลาภายในวันที่ 10 กันยายน 2563 เนื่องจากติดขัดขั้นตอน เรื่องการจัดสรรงบประมาณ ไป-กลับ ระหว่างกรมบัญชีกลาง และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ต่อมา น.ส.วิลาวรรณ พยาน้อย รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ตามขั้นตอนการดำเนินการ กรมบัญชีกลางจะต้องตรวจสอบงบประมาณ เพื่อเบิกจ่ายให้ผู้มีสิทธิตามปฏิทินการจ่าย แต่เมื่อตรวจสอบงบประมาณในเดือนกันยายน 2563 พบว่าไม่เพียงพอ จึงต้องจัดสรรเพิ่มจึงจะสามารถจ่ายได้ โดยห่วงใยและเข้าใจในความจำเป็นของผู้มีสิทธิทุกท่าน ซึ่งเมื่อได้รับงบประมาณเรียบร้อยแล้ว กรมบัญชีกลางจะดำเนินการจ่ายให้ผู้มีสิทธิอย่างเร่งด่วน

ล่าสุด นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า กรณีการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการ ให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกันยายน 2563 มีความจำเป็นต้องเลื่อนการจ่ายเงิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณจากรายการอื่นมาจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุแล้ว โดยจะเร่งรัดจ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายในวันอังคารที่ 22 กันยายน 2563 นี้.

ขอบคุณ: https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0066&postid=0021548&currentpage=1

ขอบคุณ… https://www.thairath.co.th/news/business/1927843


ย้อนกลับ