มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่งไปยังศูนย์ฟื้นฟู

fcd001-22สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่งไปยังศูนย์ฟื้นฟูและพัฒนาเด็กพิการ หมู่ที่ 4 ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง
จังหวัดนครศรีธรรมราช
เพื่อทรงเปิดอาคารพระราชทาน 17 และศูนย์ฟื้นฟูและพัฒนาเด็กพิการ ตำบลชะเมา โดยมีนายดนัย เจียมวิเศษสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยนายเอกชัย คงปาน นายกเทศมนตรีตำบลชะเมา นางยุพิน เจียมวิเศษสุข รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช  คณะเจ้าหน้าที่มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ และประชาชนเฝ้ารับเสด็จฯ พร้อมทั้งทอดพระเนตรนิทรรศการ และกิจกรรมภายในศูนย์ฟื้นฟูและพัฒนาการเด็กพิการ   ในการนี้ ตัวแทนจากมูลนิธิเพื่อเด็กพิการกราบบังคมทูลถวายรายงานกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กพิการโดยชุมชน
เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา
cr : อุไรวรรณ, พรรณี/ภาพ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

fcd001-31 fcd001-30 fcd001-25 fcd001-20 fcd001-18 fcd001-15 fcd001-12 fcd001-1


ย้อนกลับ