มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

สมิติเวช ร่วมแบ่งปันประสบการณ์การสร้างอาชีพให้คนพิการ

I1สมิติเวช ร่วมแบ่งปันประสบการณ์การสร้างอาชีพให้คนพิการ ในงานสานพลังสู่มิติใหม่ สร้างงานสร้างอาชีพคนพิการ 10,000 อัตรา

สร้างกำลังใจอันยิ่งใหญ่กับคนพิการด้วยการรวมพลังจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม กว่า 300 องค์กร โดยได้รับเกียรติจากท่านรัฐมนตรีกระทรวงแรงงาน และท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และหน่วยงานต่างๆ อาทิ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) หอการค้าไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย เป็นต้น ในการประกาศความร่วมมือในการช่วยเหลือคนพิการ เพื่อเป็นการกระตุ้นเปิดโอกาสให้กับหน่วยงานต่างๆ สนับสนุนสร้างอาชีพให้คนพิการโดยมีเป้าหมายสร้างงาน 10,000 ตำแหน่ง

โดย นพ. อดินันท์ กิตติรัตนไพบูลย์ ผู้อำนวยการ รพ. สมิติเวช ศรีนครินทร์ ร่วมแบ่งปันเรื่องราวดีๆในการเป็นต้นแบบให้กับองค์กรต่างๆ ให้ทำดีเพื่อสังคม ทำได้ ทำง่าย ไม่ต้องรอ โดยได้ยกตัวอย่างโครงการ Empower Disable ที่สมิติเวชได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อคนพิการ ภายใต้คอนเซ็ปต์ “พวกเราทำได้ พวกเขาก็ทำได้” ซึ่งเป็นการสานต่อมาตรา 35 แห่ง พรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการด้วยการ ให้ความรู้ด้านสุขภาพ ให้อาชีพ และสร้างการมีส่วนร่วม เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ขอบคุณhttps://www.thaipr.net/general/713114


ย้อนกลับ