มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

สมาพันธ์คนพิการร้องกองสลากผลิตหวยเพิ่ม ชดเชยช่วงโควิด-19

วันนี้ (11 ก.ย.) เมื่อเวลา 10.00 น. ที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ถ.นนทบุรี ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง กลุ่มผู้จำหน่ายสลาก นำโดย นายอำนวย กลิ่นอยู่ ประธานแนวร่วมสมาพันธ์คนพิการผู้ค้าสลากประเทศไทยเดินทางมายื่นหนังสือ ขอให้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล แก้ไขปัญหาสลากมีราคาแพง ด้วยการเพิ่มจำนวนสลากในระบบ เนื่องจากที่ผ่านมาสถานการณ์โควิดรุนแรงทำให้มีคนตกงานเพิ่มขึ้น อาชีพค้าขายสลากจึงเป็นอาชีพที่มีประชาชนหันมาขายสลากเพิ่มขึ้น ทำให้จำนวนสลากที่กองสลากจำหน่ายอยู่ไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ค้าสลาก จนเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้สลากที่จำหน่ายตามท้องตลาดมีราคาแพง แนวร่วมสมาพันธ์คนพิการผู้ค้าสลากประเทศไทย ออกแถลงการณ์ไม่เห็นด้วยกับสถานการณ์สลากราคาแพง และเห็นว่า ผู้บริโภคควรมีโอกาสได้ซื้อสลากตามราคา แนวร่วมสมาพันธ์จึงมีความเห็นให้กองสลากจัดช่องทางการจัดจำหน่ายเพิ่ม ให้ผู้มีอาชีพค้าสลากในปัจจุบันได้มีสลากไปจำหน่ายอย่างเพียงพอ

ส่วนในกรณีที่มีข่าวว่า กองสลากพยายามผลักดันให้คนพิการผู้ค้าสลากไปสังกัดภายใต้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นั้น แนวร่วมสมาพันธ์คนพิการผู้ค้าสลากประเทศไทย ขอยืนยันว่า จะไม่ขอไปร่วมกับกระทรวง พม.อย่างแน่นอน

นอกจากนี้ ทางสมาพันธ์ยังต้องการให้กองสลากเพิ่มจำนวนตู้กดสลาก ที่ปัจจุบันผูกขาดอยู่กับธนาคารกรุงไทยเพียงแห่งเดียว ทำให้การกดรับสลากกระจุกตัวอยู่ที่เดียวและมีปัญหาตามมาอีกมากมาย

ขอบคุณ : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0066&postid=0021544&currentpage=1

ขอบคุณ… https://mgronline.com/onlinesection/detail/9630000093081


ย้อนกลับ