มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

สมาคมสร้างสรรค์ไทย (ตาวิเศษ)

อบรมสร้างความเข้าใจให้กับผู้ปกครองและเจ้าหน้าที่มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ  เรื่องการจัดการขยะ  โดยคุณจีรนันท์  ชอุ่มใบ  สมาคมสร้างสรรค์ไทย (ตาวิเศษ) เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2559

img_9360 img_9363 img_9367 img_9368 img_9372 img_9374


ย้อนกลับ