มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

“สมาคมคนพิการ”ผนึก”ภาคเอกชน”ชั้นนำ หนุนขายสินค้าออนไลน์ในจีน นำรายได้พัฒนาทักษะสร้างอาชีพให้กับผู้พิการ

เมื่อวันที่ 21 ก.ย.ที่ผ่านมา ที่โรงแรมทีเค พาเลซ กรุงเทพฯ สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย จัดโครงการประชุมสัมมนาสาขาประจำจังหวัดและเครือข่ายสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย เรื่อง “ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในการสร้างงานสร้างอาชีพและมีรายได้” ภายในงานได้มีการเปิดโครงการ “Stand by own project” ยืนด้วยตนเอง เพื่อหาช่องทางสร้างอาชีพและรายได้รวมถึงการพัฒนาทักษะอาชีพ พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สมาชิกของสมาคมคนพิการฯสามารถสร้างรายได้ด้วยตนเอง นอกจากนี้ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU) ระหว่าง สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทยกับChina Grater Bay Area Association / Macau Electronic Financial IndustryและTrade Promotion Association ผ่าน VDO Conference และภาคเอกชนจากแบรนด์ชั้นนำ ทั้งนี้ในงานมีผู้แทนคนพิการจาก 77 จังหวัด กว่า 400 คนเข้าร่วมงาน

นายศุภชีพ ดิษเทศ นายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ปัจจุบันมีสถานประกอบการหลายแห่งยังไม่สามารถจ้างงานคนพิการได้ เนื่องจากยังไม่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด และคนพิการที่มีความพร้อมที่จะเข้าสู่สถานประกอบการตามกฎหมายมีจำนวนจำกัดไม่เพียงพอต่อความต้องการ ทั้งยังขาดความรู้ทักษะในการประกอบอาชีพอิสระ จากปัญหาการจ้างงานคนพิการดังกล่าว จำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะต้องร่วมมือกันแก้ไขให้คนพิการได้รับสิทธิโอกาสในด้านการมีงานทำ การประกอบอาชีพที่เหมาะสม เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการให้ดียิ่งขึ้น

“หวังว่าเวทีครั้งนี้ จะสร้างความเข้าใจในข้อกฎหมายการจ้างงานสำหรับผู้พิการและมีงานทำตามมาตรา 33 และให้บริการตามมาตรา35 นอกจากนี้คนพิการจะมีความรู้ความ เข้าใจสิทธิ เงื่อนไขระเบียบขั้นตอนการจ้างงานคนพิการ ที่สำคัญเวทีครั้งนี้จะทำให้คนพิการพัฒนาตนเองเพิ่มพูนความรู้ทักษะประสบการณ์ เกิดช่องทางการประกอบอาชีพสร้างงานสร้างอาชีพและมีรายได้ตามความถนัดของตนเอง และยังกระตุ้นให้คนพิการเกิดความสนใจตื่นตัวในการประกอบอาชีพและทำงานเพื่อพึ่งพาตนเองอย่างมีเกียรติศักดิ์ศรีเท่าเทียมกับคนทั่วไป” นายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย กล่าว

ขณะที่ นายภัทรพันธุ์ กฤษณา เลขานุการสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย กล่าวว่า โครงการ “Stand by own project” ยืนด้วยตนเอง เป็นโครงการที่สร้างขึ้นมาเพื่อหารายได้ให้องค์กรคนพิการ ผ่านแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ ภายใต้แอพพลิเคชั่น APHT MALL ซึ่งในแอพพลิเคชั่นดังกล่าวนอกจากจะมีการขายสินค้าแบรนด์ชั้นนำในไทยที่คนจีนมีความนิยมแล้ว ยังมีฟังก์ชั่นแนะนำเส้นทางท่องเที่ยว การจองที่พัก และตั๋วเครื่องบินในราคาโปรโมชั่นด้วย โครงการนี้เราพัฒนาขึ้นเพื่อนำไปเสนอขายให้กลุ่ม เกรทเตอร์ เบย์ แอเรีย (กว่างตง ฮ่องกง มาเก๊า) ซึ่งกลุ่มนี้มีประชากรอาศัย 72 ล้านคน มี GDP 20 เปอร์เซ็นของประเทศจีน ทั้งนี้เรายังได้สิทธิพิเศษทำการค้าแบบ G to G (รัฐต่อรัฐ)เพิ่มความเชื่อมั่นให้ลูกค้ามากขึ้น ในส่วนของรายได้ที่จะได้รับมาจาก2 ช่องทาง คือ ช่องทางแรกมาจากส่วนต่างกำไรจากผู้ผลิตสินค้าประมาณ 10 % ช่องทางที่สองมาจากส่วนต่าง 0.5% จากการรูดใช้บัตร UnionPay

“โครงการนี้ผู้แทนจากทางรัฐบาลจีนให้การสนับสนุนโครงการเป็นพิเศษ หากแพลตฟอร์มที่เราสร้างสำเร็จจะมีเม็ดเงินหมุนเวียนประมาณ 100 ล้านบาท หากช่องทางการขายติดตลาดในจีนแล้ว โครงการถัดไปเราจะสนับสนุนให้คนพิการผลิตสินค้าเกรดพรีเมี่ยมเอง เพื่อนำไปขายในช่องทางดังกล่าว เป็นการสร้างรายได้ให้คนพิการ และรายได้ส่วนหนึ่งจะนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในประเทศให้ทั่วถึง ซึ่งคาดว่าภายใน 3 เดือน จะเปิดแพลตฟอร์มขายได้”เลขานุการสมาคมคนพิการ กล่าว

ขอบคุณ : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0066&postid=0021588&currentpage=1

ขอบคุณ… https://siamrath.co.th/n/184165


ย้อนกลับ